Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): “ИСКОНИ” ЕООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 15 535,60 лв. Начало: 30.07.2021 г. Край: 30.10.2021 г

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0538-C01
Бенефициент: „ИСКОНИ“ ЕООД
Обща стойност: 7 987,54 лв., от които 6 789,41 лв.
европейско (85%) и 1 198,13 лв.
национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.