Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

BG16RFOP002-2.101

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): “ИСКОНИ” ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 15 535,60 лв.
Начало: 30.07.2021 г.
Край: 30.10.2021 г