ПЪТУВАНИЯ

ЙЕРУСАЛИМ и СВЕТИТЕ ЗЕМИ
ЙЕРУСАЛИМ и СВЕТИТЕ ЗЕМИ
ЕГИПЕТ: Фараонският и християнският
ЙОРДАНИЯ
ЙОРДАНИЯ

“ПЪТЯТ НА ВОИНА” документален филм за о. Георги Пейчев от с. Жегларци. Режисьор Христо Димитров – Хиндо, сценарист – Георги Тодоров

ИСКОНИ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “ИСКОНИ” ПРЕДЛАГА:

ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,
И ПРАВОСЛАВНО ВЕРОУЧЕНИЕ (по желание)