Представяне

Фирма „ИСКОНИ” е туроператор (с Рег. № 05301), специализиран в организирането на православни поклоннически пътувания и културен туризъм в страната и в чужбина.

Поклонническите пътувания, както и други наши дейности, свързани с Православието – като книгоиздаване, конференции, документални филми и други, ние сме обособили в „Програма за православна култура Св. Княз Борис“ , която осъществяваме с благословението и подкрепата на Софийска Света Митрополия.

Основен акцент в нашите пътувания е посещението на православни храмове, монастири, свети места, участието в богослужения, поклонение пред чудотворни икони и свети мощи. В програмите ни се отделя и значително място на исторически и културни забележителности. Екскурзоводите ни са специалисти в областта на богословието, историята и изкуствознанието и пътуванията са придружени с богата лектория.

Вече 15 години ние пътуваме по светите места на Православието, като сме разработили и осъществили над 80 дестинации в страната и чужбина. Всяка година представяме на вашето внимание част от тях – предимно „нови“ и „класически“ пътувания, но с течение на времето повтаряме и „старите“ дестинации, които са добре известни на постоянните ни клиенти.

Програмата целогодишно се обогатява и допълва с нови пътувания, които публикуваме в нашия бюлетин и интернет страница. За всички пътувания можете да получите повече информация по телефона или в офиса на „Искони”.

За името Искони

„Искони бе Слово”. Така, на старобългарски език, започва Евангелието от Йоан и първата дума от него се превежда „в начало”. Това е думата, с която започва и първата книга от Библията (Битие): „В начало Бог сътвори небето и земята”.
Думата „искони” е особено свята за всички нас, защото, когато Бог явява славянските писмена на св. Кирил, първата дума, която равноапостолът написва с новата азбука (глаголицата) е именно тази. Ето защо и за запазен знак на „Искони” сме избрали глаголическата буква „И” – първата, която е била написана от благоговейната ръка на светеца в началото на неговия спасителен за нас равноапостолски труд.

Смисълът на тази боговдъхновена дума ни препраща към Христа, исконното Слово, защото „Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.” (Иоан. 1:3)