Беседа на тема: “Народ, държава, патриотизъм, Църква”

На 25.04.2018 г., (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: “Народ, държава, патриотизъм, Църква”

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен