Беседа на тема: “Лутер: 500 г. самоизмама”

Беседа на тема: “Лутер: 500 г. самоизмама”

На 29.11.2017 г., (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: “Лутер: 500 г. самоизмама”

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен