Цени и плащане

Обявените цени са в лева. В рамките на ЕС цените се обявяват винаги с включен в тях ДДС.
При сключване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася 30% от дължимата сума като се задължава да плати остатъка от пътуването при условия, уговорени в договора.
При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
Плащането може да се извърши в брой в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или при оторизираните му агенти, с кредитна или дебитна карта в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път на посочената сметка в лева:

В полза на “ИСКОНИ” ЕООД
IBAN: BG89UNCR70001518804874
BIC CODE – UNCRBGSF
„Уникредит – Булбанк“, клон „Св. Неделя“

При банкови преводи посочвайте трите си имена, ЕГН и пътуването, за което плащате. Желателно е за всяко пътуване да се прави отделен банков превод.