Беседа на тема: “10-и ноември и нашето покаяние”

Беседа на тема: “10-и ноември и нашето покаяние”
На 27.11.2019 г., (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: “10-и ноември и нашето покаяние”

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен