Беседа на тема: “Цивилизацията на Блудния Син”

Беседа на тема: “Цивилизацията на Блудния Син”

На 30.03.2017 г., четвъртък (по изключение), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: Цивилизацията на Блудния Син

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен