Беседа на тема: “Октомврийската революция: история, осмисляне, преодоляване”

Беседа на тема: “Октомврийската революция: история, осмисляне, преодоляване”

На 04.10.2017 г., (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: “Октомврийската революция: история, осмисляне, преодоляване”

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен