Беседа на тема: “Детето, възпитанието, учителната власт”

На 29.05.2019 г. (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: Детето, възпитанието, учителната власт

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен