Беседа на тема: “Демокрация и истина”

На 18.12.2019 г., (сряда), от 18.00 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: “Демокрация и истина”

Лектор: Георги Тодоров

Вход: свободен