Беседа на тема: “Белите полета в историята на Църквата”

На 29.01.2020 г., (сряда), от 18.30 ч. в Енорийския център при храм “Свв. Кирил и Методий” се проведе лекция на тема: “Белите полета в историята на Църквата”

Лектор: Георги Тодоров

Вход: свободен