Плащания по банков път

Банка: „Уникредит – Булбанк“, клон „Св. Неделя“
ИСКОНИ ЕООД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG89UNCR70001518804874

При банкови преводи посочвайте трите си имена, ЕГН и пътуването, за което плащате. Желателно е за всяко пътуване да се прави отделен банков превод.