Беседа на тема: „Политикономия и психология на икуменизма“

БЕСЕДА НА ТЕМА: „ПОЛИТИКОНОМИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ИКУМЕНИЗМА“ бе изнесена на 26.10.2016 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“. Лектор: Георги Тодоров. Вход свободен.