Беседа на тема: „Сетивният и душевният егоцентризъм“

На 24.09.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема: „Сетивният и душевният егоцентризъм“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен