Беседа на тема: Третият Рим, славянофилите и „Руската идея“

На 19.02.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” бе изнесена беседа на тема: „Третият Рим, славянофилите и „Руската идея““.

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен