Беседа на тема: „Мегали утопия. Гръцката политическа митология и Православието.“

На 17.12.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема:  „Мегали утопия. Гръцката политическа митология и Православието.“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен

Беседа на тема: „10 ноември 1989г. 25 години по-късно.“

На 22.10.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема:   „10 ноември 1989г. 25 години по-късно“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен