Беседа на тема: „В памет на патриарх Максим“

На 28.11.2012 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: ”В памет на патриарх Максим“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен