„Искони“ обявява свободна позиция за специалист реклама и маркетинг

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше икономическо образование или специалностите Туризъм или Връзки с обществеността и рекламата.
• Интерес в сферата на туризма, медийната реклама и интернет рекламата.
• Интерес към администриране на социални мрежи и сайтове.
• Интерес към писането на PR материали, статии и презентации.
• Отлична компютърна грамотност.
• Английски език (владеенето на втори език е предимство).
• Опит и умения в бизнес комуникация и клиентски ориентирано поведение.
• Инициативност, организационни и комуникативни качества.
• Лоялност, отговорност и екипно поведение.

Има още

Лекция на тема: „Св. Константин, Миланският указ, Църквата и царството“

На 31.10.2012 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе лекция на тема: „Св. Константин, Миланският указ, Църквата и царството“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен