Програма за пътуването до Видин, Зайчар, и др.

Готова е програмата за пътуването до Видин, Суходолски м-р, Зайчар, Раковишки м-р и др. което ще се проведе на 30 април и 1 май, 24 и 25 май и на 6 и 7 септември 2012 г. Посетете страницата на пътуването, за да се информирате за подробната програма: Видин, Зайчар, Долна Каменица, Суходолски манастир, Раковишки манастир и др.

Програма за пътуването до Хасково, Ивайловград и др.

Готова е програмата за пътуването до Хасково, което ще се проведе на 12 и 13 май, 26 и 27 май и на 15 и 16 септември 2012 г. Посетете страницата на пътуването, за да се информирате за подробната програма: Хасково, Ивайловград и др.