Беседа на тема: „100 г. от революцията в Русия“

На 04.01.2017 г., (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема: „100 г. от революцията в Русия“.

Лектор: Георги Тодоров
Вход: Свободен