Беседа на тема: „Трите епохи на Рим“

На 24.02.2016 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема: „Трите епохи на Рим“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен