Беседа на тема: „Седем вида русофилство“

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема:
„Седем вида русофилство“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен