Беседа на тема: „Содомизмът, обществото и Църквата“

На 25.11.2015 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема:
„Содомизмът, обществото и Църквата“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен