Беседа на тема: „Славянската идея“

На 19.11.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема:  „Славянската идея“

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен