Беседа на тема: „Златният век на Св. Борис и отстъпничеството на Симеон“ – част II

На 25.06.2014 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема: „Златният век на Св. Борис и отстъпничеството на Симеон“ – част II и бе представена едноименната книга на Георги Тодоров.

Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен