Беседа на тема: Златният век на Св. Борис и отстъпничеството на Симеон

На 23.04.2014 г. (Светла сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе изнесена беседа на тема: „Златният век на Св. Борис и отстъпничеството на Симеон“.

Лектор: Георги Тодоров

Вход: свободен