Лекция на тема: „Двадесет български национални катастрофи“.

На 29.05.2013 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: „Двадесет български национални катастрофи“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен