Лекция на тема: „Освобождението на България от българско робство“

На 06.03.2013 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: „Освобождението на България от българско робство“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен