Лекция на тема: „Левски, Църквата, светостта“ – продължение

На 6.02.2013 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: „Левски, Църквата, светостта“ – продължение.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен