Беседа на тема: „Левски, Църквата, светостта“

На 23.01.2013 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм “Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе лекция на тема: „Левски, Църквата, светостта“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен