„Искони“ обявява свободна позиция за специалист реклама и маркетинг

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше икономическо образование или специалностите Туризъм или Връзки с обществеността и рекламата.
• Интерес в сферата на туризма, медийната реклама и интернет рекламата.
• Интерес към администриране на социални мрежи и сайтове.
• Интерес към писането на PR материали, статии и презентации.
• Отлична компютърна грамотност.
• Английски език (владеенето на втори език е предимство).
• Опит и умения в бизнес комуникация и клиентски ориентирано поведение.
• Инициативност, организационни и комуникативни качества.
• Лоялност, отговорност и екипно поведение.

Ние предлагаме:

• Възможност за професионално развитие и обучение.
• Много добри условия на работа.
• Трудов договор.
• Петдневна работна седмица.

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност.
Предоставените данни са лични и са защитени според смисъла на ЗЗЛД.

Mоля, изпращайте своята кандидатура на email: iskoni.office@gmail.com.