Лекция на тема: „Св. Константин, Миланският указ, Църквата и царството“

На 31.10.2012 г. (сряда) от 18:00 часа в Енорийския център на храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе лекция на тема: „Св. Константин, Миланският указ, Църквата и царството“.
Лектор: Георги Тодоров
Вход: свободен