Писмен инструктаж за пътуването до Русия

Изготвен е писмен инструктаж за пътуването до Русия. Качен е при информацията за пътуването, веднага след програмата.
За повече подробности виж тук.