Пътуване до Черна Гора в края на септември

Пътуването до Черна гора в края на септември се измества с един ден:
26.09 – 1.10.2012 г. Посетете страницата на пътуването за подробна информация: Черна гора