Беседа на тема: „Русия, царството, патриаршията“

Лекцията, която беше насрочена за 28.03 се отлага за 04.04.2012 г.
и ще се проведе в Енорийски център при храм „Св. св. Кирил и Методий“
от 18.00 ч. Темата на лекцията е: „Русия, царството, патриаршията“