Програма за пътуването до Благоевград

Готова е програмата за първото ни пътуване до Благоевград, което ще се проведе на 31. 03 и на 06.10.2012 г. Посетете страницата на пътуването, за да се информирате за подробната програма: Благоевград, Тополница, Старо село и Студена.